Uit de Shit

In 2007 heeft de Gemeente Veldhoven opdracht gegeven voor een onderzoek naar de kwaliteit van hulpverlening aan de jeugd in Veldhoven. Hieruit is het project "Uit de Shit" gekomen. Zie www.uitdeshit.nu voor meer informatie. 
 
K2 Kenniscentrum Jeugd en Stimulans Tiener- en Jongerenwerk hebben samen met 16 jongeren een “Peer to Peer”onderzoek uitgevoerd, waarbij de jongeren elk 3 andere jongeren hebben geïnterviewd. De geïnterviewde jongeren hebben allen ervaring met hulpverlening. Van de interviews is een DVD gemaakt. Deze DVD is in juni 2007 door de jongeren aangeboden aan het college van B & W. Met name de burgemeester vond het een bijzonder project, vooral omdat het is uitgevoerd door jongeren en zij heel bruikbaar materiaal hebben verzameld om aan de slag te gaan met een vervolgproject.
 
Uitkomst onderzoek:
 
Uit de Shit de Taskforce
Het vervolg project loopt nu op het Sondervick College, en heet “Uit de Shit de Taskforce”
Voor dit project zijn zo’n 10 jongeren, leerlingen van het Sondervick College actief, met het opzetten en uitvoeren van projecten die bijdragen aan het bewustmaken van volwassen die met jongeren werken. Bewust dat ze bij een hulpverleningssituatie de jongere en diens belevingswereld centraal zetten, eerst luisteren en dan pas bekijken wat oplossingen zouden kunnen zijn.
 
Jongeren, op hun beurt, worden er bewust van gemaakt dat het belangrijk is duidelijk te vertellen wat er aan de hand is en – zo veel mogelijk – de regie in eigen hand te houden.
 
Projecten die op dit moment lopen:
Nieuwe Projecten:
Natuurlijk zijn er allerlei nieuwe projecten mogelijk, zoals zang, rap, dans, beeldende kunst, toneel...Allemaal manieren om met het thema "Uit de Shit" bezig te zijn.
Maar daar voor hebben we wel veel jongeren nodig die mee willen doen, Jij? 
Geef je dan op bij: Karel van Geel via karelvangeel @ stimulansveldhoven . nl of 06 15 32 30 94