Op straat

Op straat
De jeugdwerkers van Stimulans zijn regelmatig buiten in de wijk te vinden. Ze gaan naar plekken waar jeugdgroepen “hangen”, op een grasveld, op een bankje of bij de supermarkt. Ze gaan in gesprek om hen beter te leren kennen en aan een vertrouwensband te werken. Vanuit deze band proberen ze eventuele vragen/problemen van de jeugd (gezamenlijk) aan te pakken. Als er bij een jongeren echt iets aan de hand is krijgt deze coaching van een jeugdwerker en indien nodig wordt andere hulp ingeschakeld

Zelf aan de slag
Als jongeren zelf initiatieven hebben worden zij gesteund en gemotiveerd door de jeugdwerkers om hiermee aan de slag te gaan en om het zelf voor mekaar te krijgen Eigen kracht inzetten en je eigen verantwoordelijkheid nemen.

Voor en met jongeren
De ambulant jeugdwerker is daar waar jongeren bij elkaar komen. Daarom kan de jeugd niet alleen deel nemen aan activiteiten in het jeugdcentra, maar wordt er ook van alles op straat georganiseerd, zoals een Pannatoernooi, het skate-evenement, Streetwise en het project Hang-Around.

Leefbare situatie
De jeugdwerker is er ook om contacten te leggen tussen (overlastgevende) jeugd en de buurt om zo de leefbaarheid voor jeugd en omgeving optimaal te maken. De straat is van iedereen en om allemaal een plek hierin te hebben moet men zich aan een aantal spelregels houden:

  • behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt wordenbedenk dat een grote groep op één plek als bedreigend kan overkomen,
  • als je vindt dat je onredelijk behandeld wordt, reageer, maar word niet kwaad. Helpt dit niet, neem contact op met buurtbrigadier of jeugdwerker,
  • ruim je afval op, jouw afval kan gevaarlijk zijn  voor anderen (kinderen, dieren),
  • bedenk dat jij ook rust nodig hebt als je wilt gaan slapen. Harde geluiden ’s avonds zijn dus voor een ander ook niet prettig.

Het jeugdwerk houdt deze spelregels altijd in gedachte als zij de straat op gaat en stimuleert anderen om zich hier ook aan te houden. 

Meer weten?
Neem dan contact op met Ahmet Almis via:
Tel: 040 230 13 10 / 06 246 906 73
E-mail: ahmetalmis @ stimulansveldhoven . nl
Twitter: @JoWeStiVeld